სტილისტის შემსწავლელი კურსები
სტილისტის შემსწავლელი კურსები
  • ფასი:2000b
  • პედაგოგი:
ხანგრძლიობა

3 თვე

განრიგი
3 თვე

სტილისტის შემსწავლელი კურსი

 

1. ინსტრუმენტების მოხმარების წესი

2. დეზინფექცია, სამუშაო ადგილის მოწყობა

3.. თმის სტრუქტურის გარჩევა

4. შეჭრის მთავარი პრინციპები

5. ქალის თმის შეჭრა 

6. შეღებვა

7. ვარცხნილობა

8. კერატინი - პრაქტიკული მუშაობით

9. საღებავების შერჩევა 

10.კლიენტთან ურთიერთობის ფსიქოლოგია 

11. მამაკაცის თმის შეჭრაპროგრამის შინაარსი:

ინსტრუმენტების მოხმარების წესი
საბაზო შეჭრა-დავარცხნა, სტაილინგი
თმის დასწორება, ბუნებრივი დავარცხნა
სახის ფორმის შესწავლა
ვარცხნილობის ინდივიდუალურად შერჩევა
საღამოს ვარცხნილობა
თმის კერატინი
ხელსაწყოების სტერილიზაცია
ჰიგიენა და სანიტარია

ქოლორისტიკა:

ფერთა სამყარო (ქოლორისტიკის საფუძვლები)
შეღებვა სიგრძეზე
ძირების შეღებვა
ჭაღარა თმის შეღებვა
გაღიავება
მელირება

პროგრამა მოიცავს
თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილებს:

კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტს გადაეცემა სერთიპიკატი

სწავლის საფასური ?

სწავლის ხანგრძლივობა 3 თვე
კვირაში 2 დღე
თქვენზე მორგებული გრაფიკით


თმის სტილისტი:

კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები !

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს სილამაზის სალოდებსა და ცენტრებში, ყველა იმ დაწესებულებაში, სადაც ხორციელდება თმის მოვლის პროცედურები.

პროგრამის მიზანი:

მოამზადოს კვალიფიცირებული თმის სტილისტი, რომელიც შეძლებს სალონურ სფეროში დამოუკიდებლად მუშაობას.

სწავლის შედეგები:

სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვით მამაკაციიის თმის შეჭრა;
ქალის თმის შეჭრა;
თმის დავარცხნა;
თმის შეღებვა, მელირება, გაღიავება;
თმის მოვლასა და იერსახის შეცვლასთან დაკავშირებული სხვადასხვა მანიპულაციების ჩატარება;

სასწავლო კურსს წარუძღვება Ane Rosh-ის თმის სტილისტი:

ნათია ჩოხური

3 თვე

გაიარე ჩვენთან კოსმეტოლოგიური კურსები და გახდი მსოფლიო დონის სპელიასტი

CAPTCHA